حجت سیدخلیل الهی

استادیار گروه پوست

اطلاعات تماس پست الکترونیک: h.khalilollahi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل